Home
Mantelzorgmakelaar
Mantelzorg logo

Professionele ondersteuning aan

   mantelzorgers, zorgvragers en werkgevers.

"In een periode waarin ik in een nogal uitzichtloze situatie was beland. Waarin ik mantelzorg aan mijn vrouw moest verlenen in combinatie met een fulltime baan. Heeft Karolien ervoor gezorgd middels een WLZ indicatie aanvraag en zorgverleners te matchen. Dat onze thuissituatie weer stabiel is. Mijn vrouw krijgt de juiste zorg bij ons thuis en ik kan weer met plezier naar mijn werk".

H. de Klein 

OVER MIJ

Als gecertificeerd mantelzorgmakelaar help ik (werkende) mantelzorgers en zorgvragers om hun prive en werk leven weer in balans te krijgen.


Naast de kennis die ik heb opgedaan als zelfstandigondernemer in de thuiszorg, clientondersteuner/coördinator client, zorg & welzijn. Ik weet hoe de zorg het beste en veilig ingezet kan worden. En ik heb kennis van de actuele wet- en regelgeving in het doolhof van het zorglandschap. Hierdoor kan ik jou als mantelzorger en zorgvrager ondersteunen op alle vlakken.


Naast ondersteuning van (werkende) mantelzorgers en zorgvragers bied ik ook ondersteuning  aan werkgevers. Door mantelzorger binnen het bedrijf inzichtelijk en bespreekbaar te maken. Zullen er minder verzuimkosten en minder verloop kosten zijn. Het resultaat: Duurzaam inzetbaarheid van gezonde gemotiveerde en loyale werknemers, waarbij overbelasting word voorkomen en ziekte verzuim gereduceerd.

CERTIFICERING

Ik ben aangesloten bij de beroepsorganisatie Mantelzorgmakelaar (BMZM) en ingeschreven bij het Registerplein Mantelzorgmakelaars, het kwaliteitskeurmerk voor sociaal professionals. 

Mijn diensten

Aanvraag WLZ

De wet langdurige zorg is een zorgwet, bedoeld voor mensen die iedere dag (intensieve) zorg nodig hebben. Denk hierbij aan chronisch zieken, kwetsbare ouderen en mensen met een geestelijke of lichamelijke beperking/aandoening. De zorg kan thuis worden gegeven of in een zorginstelling (verpleeghuis, verzorgingshuis, woonvorm).Een WLZ indicatie heb je een leven lang.

Verlenging Meerzorg

De eerste keer dat er meerzorg word afgeven door het zorgkantoor word deze altijd toegezegd voor een jaar. Mocht na dat jaar blijken dat er nog steeds meerzorg nodig is. Dan kan er verlenging meerzorg aangevraagd worden. Je moet het eigenlijk zien als een nieuwe meerzorg aanvraag (onderbouwing). Het zorgkantoor ontvangt deze drie maanden voor dat de huidige meerzorg aanvraag verloopt. 

Aanvraag EKT/Meerzorg

Is uw huidige WLZ-indicatie niet toereiken genoeg dan kan er een Extra kosten thuis (EKT) worden aangevraagd. Met een extra kosten thuis kan uw huidige budget met 25% worden verhoogd. Bij sommige zorgprofielen is er de mogenlijkheid  om meerzorg aan te vragen. Deze aanvraag kan ingezet worden als de totale zorgvraag gekochte zorg over 125% bedraagt.

WMO/WLZ PGB

Een persoonsgebonden budget (PGB) is een bedrag waarmee u zelf zorg en ondersteuning kunt inkopen. Tegenwoordig is het steeds lastiger zorg in natura te krijgen. Organisaties zitten overvol. Middels PGB kan de zorg thuis nog wel goed ingericht worden. Je bepaald zelf wanneer je geholpen word. (Eigen regie) en je kunt betere prijs afspraken maken. Zo kan er meer zorg ingezet worden. 

Herindicatie CIZ

Soms is een zorgprofiel niet meer toereiken/passend. Dit komt nog wel eens voor bij zorgprofielen waar geen meerzorg op aangevraagd kan worden. Een herindicatie aanvraag bevat en gedegen onderbouwing met bewijsstukken. Dit word naar het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) gestuurd. Daar word alles beoordeeld. Vind het CIZ de aanvraag terecht. Dan zal CIZ de herindicatie afgeven. 

PGB administratie

Niet iedereen wil of is in staat een PGB administratie te voeren. Ik kan voor u de PGB administratie oppakken als gewaarborgde hulp. Bij sommige WLZ indicaties is het verplicht om een gewaarborgde hulp aan te stellen. Middels een machtigingsformulier geeft u mij  toegang tot het PGB portaal waarin ik de volledige PGB-administratie kan beheren middels mijn eigen inlog code. Maandelijks stuur ik u een update.

Werkwijze 

Als mantelzorgmakelaar en zorgprofessional geef ik jou overzicht in alles wat geregeld moet worden. In begrijpelijke taal leg ik uit hoe de zorgwettten in elkaar steken en welke mogelijkheden er zijn om in jullie behoeftes tegemoet te komen.


Middels (telefonisch) contact maken we vrijblijvende, een eerste kennismaking.


Hierop volgt een intakegesprek waarna ik de situatie in kaart breng. Ik kijk naar de zorgvraag en waar de prioriteiten en knelpunten liggen.


Daarna volgt een plan van aanpak. Ik leg de regeltaken vast waarbij we samen bespreken waar de behoeften en wat de wensen zijn ten aanzien van mijn ondersteuning. Hierna zal ik regelmatig contact opnemen om over de voortgang te communiceren. De regie blijft in jouw handen.

Mantelzorg professional

Kosten

De kosten kunnen op verschillende manieren worden vergoed:


Vanuit de zorgverzekering:


Steeds meer zorgverzekeraars bieden een vergoeding vanuit de aanvullende verzekering. Hierop kunnen zowel mantelzorgers als de zorgvragers aanspraak maken.


Vrijbesteedbaar bedrag:


Mensen met een PGB hebben per jaar recht op een vrijbesteedbaar bedrag. Dit bedrag kan worden uitgeven naar eigen keuze.


Vanuit werkgevers:


Veel bedrijven staan open voor financiering van de mantelzorgmakelaar.


Abonnementen pakket:


Bij een WLZ aanvraag, omzetting naar pgb, Extra kosten thuis, meerzorgaanvraag, herindicatie of PGB beheer werk ik met een abonnementsvorm.

Er zijn drie verschillende pakketten. 


Los uurtarief 96,00 euro incl. BTW


Reiskosten vergoeding 0.35/km eventuele parkeerkosten.

Mantelzorg kosten
 
 
 
 
unsplash